Disclaimer LLegend Lifestyle Coaching

 

Algemeen

LLegend Lifestyle Coaching, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 66611490 , is verantwoordelijk voor de inhoud van de website www.llegendlifestyle.nl .

Het is niet toegestaan om (gedeelten) hiervan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder schriftelijke toestemming. Voor persoonlijk, niet commercieel gebruik is deze toestemming niet nodig.

Als je gebruik maakt van de informatie op deze website geef je aan akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Inhoud

Je kunt geen rechten ontlenen aan de gegevens op deze website.
LLegend Lifestyle Coaching streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden, maar kan niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is.

LLegend Lifestyle Coaching aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik van de informatie van deze website. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houden wij ons aanbevolen.

Hoewel alles in het werk is gesteld om misbruik te voorkomen, is LLegend Lifestyle Coaching niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website worden doorgestuurd of openbaar worden gemaakt.

LLegend Lifestyle Coaching heeft uitsluitend de doelstelling geïnteresseerden in lifestyle coaching te informeren en te begeleiden om hun doelen te bereiken, zowel mentaal als fysiek.
LLegend Lifestyle Coaching kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de gepubliceerde informatie.

Medische diagnose

Deze site is niet bedoeld als vervanging van een medische diagnose en de lezer wordt nadrukkelijk geadviseerd zijn of haar arts te raadplegen voor specifieke informatie over zijn persoonlijke gezondheidssituatie.
Aan de berichtgevingen die LLegend Lifestyle Coaching publiceert kun je geen rechten ontlenen en niet beschouwen en als een aanbeveling om ziektes te behandelen.

Vragen of klachten

Heb je vragen/klachten of opmerkingen over onze disclaimer?
Deze kun je e-mailen naar: glenn@llegendlifestyle.nl

Privacy policy llegend lifestyle coaching

Jouw privacy is voor LLegend Lifestyle Coaching van groot belang. LLegend Lifestyle Coaching houdt zich dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat je gegevens veilig zijn bij mijn praktijk en dat ik ze altijd netjes gebruik. In deze privacyverklaring leg ik uit wat ik doe met de informatie die ik over u te weten kom bij de diensten die ik verzorg.

Als je vragen hebt, of wilt weten wat ik precies van je bijhoudt, neem dan contact op met LLegend Lifestyle Coaching , zie hiervoor de contactgegevens onderaan deze pagina.

Intake gesprekken

Het formulier dat je invult met persoonlijke gegevens en informatie bewaar ik zorgvuldig in een (archief)map in een afgesloten box. Deze afgesloten box staat in een kast met afgesloten deuren die met een sleutel dichtgedraaid moeten worden.

Je intake formulier gebruik ik bij voorbereidingen van coachtrajecten en voor het maken van verslagen. De verslagen worden toegevoegd aan je intakeformulier in de archiefmap. Ik bewaar je verslagen tot je coachtraject is afgesloten en 7 jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

Factuur

Je factuur is voorzien van je naam, adres en telefoonnummer. Deze facturen zijn ook van belang voor de jaarlijkse aangifte bij de belasting. Dat maakt dat deze gegevens kunnen worden ingezien door de accountant.

Contactformulier

Met het contactformulier kun je afspraken maken, mij vragen stellen of andere mededelingen doen.

Hiervoor gebruik ik je email adres die je daarvoor opgeeft om je vraag te kunnen beantwoorden. Je email adres is opgeslagen in een klantenbestand en wordt gebruikt voor het versturen van de factuur. Tevens kan je email adres gebruikt worden voor de nieuwsbrief.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

LLegend Lifestyle Coaching geeft je persoonsgegevens niet weg aan andere bedrijven of instellingen, tenzij je daar zelf toestemming voor gegeven heeft. Of als ik dat wettelijk verplicht ben (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer de website/pagina van LLegend Lifestyle Coaching wijzigt, moet ik natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens ik van je heb, kun je altijd contact met LLegend Lifestyle  Coaching opnemen. Zie contact gegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens LLegend Lifestyle Coaching  heeft en wat ik daarmee doe.
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die LLegend Lifestyle Coaching heeft
  • het laten corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat ik  zeker weet dat ik geen gegevens van de verkeerde persoon aanpas of verwijder.

Klacht indienen

Als je vindt dat LLegend Lifestyle Coaching niet op de juiste manier omgaat met je persoonsgegevens laat het me dan weten. Uiteraard heb je wettelijk gezien ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

LLegend Lifestyle Coaching
Agaatlaan 12
3162TA Rhoon

+31(0)628215850
glenn@llegendlifestyle.nl